build your own site

Ďalšie otázky k "Americkej Hypotéke"

Výška Americkej pôžičky závisí od hodnoty nehnuteľnosti. Požičiame maximálne 50% z hodnoty nehnuteľnosti, minimálne od 10 000 € do maximálne 200 000 €

Nehnuteľnosť je v meste s počtom obyvateľov minimálne 5 000, s výnimkou satelitov veľkých miest. Na nehnuteľnosti môže byť iná ťarcha ale sa musí vyplatiť

Budeme akceptovať znalecké posudky 1 rok staré. Vždy však budeme požadovať fotografie a video nehnuteľnosti a okolia natočené Vami. Náš interný znalec stanoví na základe týchto podkladov hodnotu nehnuteľnosti.

Mobirise